Long Beach, Ca

Kansas City, Mo 

816-651-1726

AusetNoir@yahoo.com

  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

816-651-1726

*text friendly

© 2017 Kahtea Bobo. Proudly created with Wix.com